Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
"PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ THANH HÓA,TỈNH THANH HÓA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN HIỆU TRƯỞNG"
Tác giả:
LÊ THỊ MAI
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
"PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ
Tác giả phụ:
Huệ

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ THANH HÓA,TỈNH THANH HÓA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN HIỆU TRƯỞNG" 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ