Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA LỢN LAI F1(♂LANDRACE x ♀YORKSHIRE) VÀ F1 (♂DUROC x ♀YORKSHIRE) NUÔI THỊT TỪ CAI SỮA ĐẾN 90 NGÀY TUỔI TẠI TRANG TRẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN PHÚ GIA, XÃ THIỆU PHÚ, HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA
Tác giả:
LÊ ĐỨC THẮNG
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG
Tác giả phụ:
Loan

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SO SÁNHKHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA LỢN LAI F1(♂LANDRACE x ♀YORKSHIRE) VÀ F1 (♂DUROC x ♀YORKSHIRE) NUÔI THỊT TỪ CAI SỮA ĐẾN 90 NGÀY TUỔI TẠI TRANG TRẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN PHÚ GIA, XÃ THIỆU PHÚ, HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ