Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM TOÁN HỌC HỖ TRỢ DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11
Tác giả:
LÊ THỊ THU
Nhà xuất bản:
ĐHHĐ
Chủ đề:
KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM TOÁN HỌC
Tác giả phụ:
VÂN

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. KHAI THÁC SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM TOÁN HỌC HỖ TRỢ DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ