Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
Tác giả:
LÊ THỊ XUÂN
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
GIẢI PHÁP $ NÂNG CAO NĂNG LỰC $ TỔ CHỨC KHOA HỌC $ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP $ THANH HÓA
Tác giả phụ:
Loan

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ