Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Sử dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) trong đánh giá hoạt động sản xuất tại Trung tâm Kinh doanh – VNPT Thanh Hóa
Tác giả:
Lê Mạnh Hà
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
thẻ điểm cân bằng $ hoạt động sản xuất $ Trung tâm Kinh doanh $ VNPT Thanh Hóa
Tác giả phụ:
Loan

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Sử dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) trong đánh giá hoạt động sản xuất tại Trung tâm Kinh doanh – VNPT Thanh Hóa 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ