Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HỦA PHĂN, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Tác giả:
PHETKHAM SAYBOUNHEUANG
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
CHẤT LƯỢNG $ NGUỒN NHÂN LỰC $ SỞ KẾ HOẠCH $ ĐẦU TƯ $ HỦA PHĂN $ LÀO
Tác giả phụ:
Loan

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HỦA PHĂN, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ